فهرست Demoها

 

برای دیدن ویدئوها بهتر است از مرورگر Chrome استفاده کنید

 

 

Scent of a woman

نمایشگاه زبان LEDEX

 

  

رویکرد فرمالیستی برای تقویت Listening

Language Pyramid Classification

 

  

رویکرد فرمالیستی برای تقویت Writing

دموی دیکشنری Longman

 

  

 دموی رپ (DEMO)

توضیح دموی رپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی